Selaimesi on vanhentunut, ja voi vaikuttaa sivun toimivuuteen.

Ehtomme

Polarn O. Pyretillä ei ole omia tehtaita, vaan valmistamme vaatteemme tehtailla eri puolilla maailmaa. Teemme läheistä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa, ja monien kanssa olemme työskennelleet monta vuotta. Meille on tärkeää, keiden kanssa teemme yhteistyötä. Tämän vuoksi olemme asettaneet korkeat vaatimukset turvallisuudelle, laadulle, ilmastovaikutuksille sekä sosiaaliselle vastuulle.

Yhdessä meistä tulee vahvempia, ja siksi olemme vuodesta 2015 olleet mukana kansainvälisessä Amfori-BSCI -aloitteessa, jossa tuhannet osallistujat 40 maasta pyrkivät yhdessä jatkuviin parannuksiin globaalissa toimittajaketjussa.  Jaamme toimintaohjeet Amfori-BSCI:n reilun tuhannen muun yrityksen kanssa ja suoritamme ulkopuolista valvontaa Amfori-BSCI:n kautta.

Amfori BSCI:n toimintaohjeet merkitsevät sitoutumista järjestelmälliseen työhön riskinarvioinnin, tiedonlevityksen, valvonnan ja kehitystyön parissa tavarantoimittajilla ja tehtailla. Kaikkien meille tuotteita valmistavien tavarantoimittajien pitää sitoutua noudattamaan toimintaohjeita osana toimittajasopimusta. Toimintaohjeet koostuvat yhdestätoista tärkeästä alueesta, joissa on määritelty sekä minimivaatimukset että parhaat käytännöt.

 

Yksitoista aluetta ovat:

Varmistamme, että tavarantoimittajamme saavat tarvittavan koulutuksen ja tuen, jotta he voivat noudattaa vaatimuksiamme ja ohjeitamme. Valvonnassa tarkistetaan kaikki toiminnan osa-alueet ja jos joku niistä ei täytä vaatimuksia, luomme jatkotoimintasuunnitelman yhdessä tavarantoimittajan kanssa. Tämä saattaa päätyä siihen, että yhteistyömme päättyy, mutta ensisijaisesti pyrimme aina saamaan aikaan parannuksia, jotta voidaan välttää se, että työntekijät jäävät äkillisesti ilman tuloja.

Amfori-BSCI:n kautta tekemämme työn lisäksi työskentelemme myös tehtaiden kanssa, jotka ovat SA8000-sertifioituja. Jos tehdas täyttää kaikki BSCI:n toimintaohjeiden vaatimukset, sitä kannustetaan siirtymään askeleen eteenpäin ja hankkimaan SA8000-sertifioinnin, jota BSCI pitää tällä hetkellä maailman parhaana standardina.

Jotta tehdas voi saada SA8000-sertifioinnin, sen pitää täyttää kaikki vaatimukset, jotka liittyvät lapsityövoimaan, pakkotyöhön, terveyteen ja turvallisuuteen, yhdistymisvapauteen ja oikeuteen solmia työehtosopimus, syrjintään, kurinpidollisiin käytäntöihin, työaikaan, korvaukseen ja johtamisjärjestelmään.

Toimittajamme

Tuotteitamme valmistavat maat ja toimittajat.

Pelastakaa Lapset

Yhteistyöstämme Pelastakaa Lapset- järjestön kanssa.